Philipp Bayer ile röportaj

Phillip-and-Wong03

–          Wing Chun’a ilk olarak nasıl başladınız ve ilk hocanız kimdi?

–          Almanya’da Leung Ting’in WT ekolü ile başladım, kısa süre sonra dövüşme stili ve düşünce biçimi sayesinde Wong Shun Leung ekolüne geçtim.

–          Sifu Wong Shun Leung ile nasıl tanıştınız?

–          Şans eseri, bir dövüş sanatları dükkanının sahibi bana adresini verip “Gerçek Ving Tsun’u öğrenmek istiyorsan bu adamı bulmalısın” dedikten sonra.

–          Wong Shun Leung’ a özgü karakteristik wing chun özellileri nelerdir?

–          Hedefleriniz açık bir şekilde gözlerinizin önündedir… mistik, gizli öğeler vs. yoktur sadece sıkı çalışma, wing chun oyunu vs yoktur. Sadece dövüş vardır.

–          Bu sanatın ana prensipleri nelerdir?

–          Dövüş için doğru pozisyon alma, düşünme, yumruk gücünü geliştirme, strateji, koordinasyon, denge, fırsatları bulma ve kullanama, bir kişinin dövüş sırasında sorunlarını çözmesi için gereken en doğrusal – basit yol ve zamanlama ve dövüş sırasında hayatta kalmanızı sağlayacak diğer önemli özellikler…

–          Chi Sau’nun dövüş ile nasıl bir bağlantısı vardır?

–          Ving Tsun’da idman yapmak ve ilerlemek için dövüşte gerekli olan özelliklerin gelişmesini ve dzelmesini sağlayan çok yönlü ve özgün bir eşli antrenmanımız var… Bu antrenmana Chi-Sau diyoruz. Chi-Sau partnerler arasında karşılıklı alışveriş, karşılıklı hareket etme ve işbirliğidir. Eğer işbirliği olmazsa… O yapılan artık Chi-Sau değildir-ki bu durumda yapılan egzersiz verimsiz olur. Chi-Sau hedeflerinize ulaşmanız konusunda çok faydalı bir egzersizdir ve bunun içindir ki uzun saatler boyunca çaba sarf ederiz, bu süre genellikle çalışma süresinin neredeyse %90’nı bulabilmektedir. Fakat Chi-Sau aslında sadece formlar ve sparring arasında Ving Tsun fikrini geliştirici bir köprü / bağ görevi görür.

–          Çapraz eğitim ile ilgili görüşleriniz nelerdir. Mesela Wing Chun ve BJJ

–          Ving Tsun’da dövüş etkinliği kazanabilmeniz için çok sıkı çalışmanız ve bu seviyenizi korumak için daha sıkı çalışmanız gerekir. Başka düşünceleri uygulayabilmek için yeterli zaman yok.

–          Wing Chun’da kullanılan farklı “footwork” türleri nelerdir? Bunlardan biraz bahsedebilir misiniz?

–          Sadece tek tip footwork vardır… düşmanın yolunu kesen ve onun saldırısını sekteye uğratan.

–          “Tahta Adam Formu” 108/114 harekete ayrılmakta ve bu hareketlerde bölümlere ayrılmıştır. Tahta Adam formunda kaç bölüm vardır ve bu bölümler öğrenciye belirli bir şey öğretmeyi amaçlar mı?

–          Chi Sau gibi ve diğer metotlar gibi Tahta Adam Formu’nu da dövüş sırasındaki davranışlarımızı eğitmek için kullanırız. Bu Formdaki bölümlerin çoğu dirseğin konumunu Ving Tsun’un ana silahına hazırlamak içindir… Düz Yumruk.  Fakat aynı zamanda yumruk atarken kullanılan vücudun duruşunu, bacak ve kol hareketlerinin koordinasyonunu ve senkronizasyonunu geliştirir. Diğer şeylerle beraber footwork ve zamanlayı da geliştirir.

–          Lütfen Wing Chun’daki Vücudun Duruşu Kullanma kavramını lütfen açıklayın.

–          Sıkı bir yumruk sadece koldan gelmez… bunun için tüm vücudunuzun kullanılması gereklidir… Mesela partnerimizle karşılıklı güç alışverişine girişebilecek konuma geldiğimizde, Chi Sau’da mükemmel duruşu vücudu kullanarak yumruğu desteklemek için oluştururuz. Bu alış-veriş anahtar rolü oynar.

–          Tipik bir Wing Chun dersinizin yapısı nasıldır?

–          Öğrencilerim doğru yolda kalmak için önce Ving Tsun formlarını çalışırlar. Daha sonra ana silahı geliştirmeye başlarlar.

–          Chi Sau yarışmaları hakkındaki düşünceleriniz nedir?

–          Böyle bir şey düşünemiyorum!

–          Wing Chun için destekleyici antrenmanlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela dayanıklılığı arttırmak için koşmak ya da güç için ağırlık çalışmak?

–          Ving Tsun’da zayıf noktalarınızın neler olduğunu öğrenmeyi ve bunları düzeltmenin yollarını bulmayı erken öğrenirsiniz. Mesela koşmak kötü bir fikir değil fakat dövüş için iyi bir kondisyona sahip olmak için spar ve dövüşmek gereklidir.

–          Yakalama ve kemik kırma teknikleri bu sanatta ar mıdır?

–          Hayır.

–          Sifu, size bazı teknikler ve konseptler sıralayacağım. Kavgayla alakalı olarak tek bir cümleyle bu tekniklerle ilgili önemli noktaları özetleyin lütfen:

–          Tan Sau : Yumruğunuzu geliştirir.

–          Bong Sau : Vuruş için yol açma

–          Fook Sau : Yumruğunuzu geliştirir.

–          Pak Sau : Vuruş için yol açma

–          Kwan Sau : Yumruğunuzu geliştirir.

–          Tok Sau : Bizde bu yok

–          Poon Sau : Güç alışverişi

–          Fak Sau : Vuruş

–          Lap Sau : Vuruş için yol açma

–          Yee Gee Kim Yum Ma  : Ayağı ve dizi yumruğu desteklemek için doğru pozisyona şartlandırma

–          Jum Sau : Yumruğunuzu geliştirir.

–          Bu arada bana en önemli teknikle ilgili soru sormadın, düz yumruk!?!

–          Sifu Won Shun Leung’un Wing Chun’unun geleceği ile ilgili görüşleriniz nelerdir?

–          Umarım salak ve ahmak insanları bu sistemden uzak tutmayı başarabiliriz.

–          Bize sizinle röportaj yapma fırsatını verdiğiniz için teşekkür ederiz.

 

Share

 

 

Interview with Philipp Bayer – Student of Master Wong Shun Leung

How did you get started in Wing Chun and who was your first teacher?

I started in Germany with the Leung Ting way of wing chun , called WT after short time I changed to Wong Shun Leung because of his Fighting System and his way of thinking.

How did you get to meet sifu Wong Shun Leung?

By accident, a martial shop owner gave me his address saying “if you want to learn true Ving Tsun you must find this man.”

What are the special characteristics of Wong Shun Leung’s wing chun?

You have the objectives clearly in front of your eyes… no mystics, no

secret just hard work, no playing wing chun, just fighting.

What are the main principles of the art?

The Conditioning of correct behaviour and thinking for fighting, training and developing  Punching Power, Strategy, Coordination, Balance, Finding and Using of Chances , timing to find the simplest and most direct way to solve ones  problems in a fight and other important fighting attributes necessary to survive a fight.

How is chi sau related to combat?

To train and improve in Ving Tsun, we have a unique and versatile 

training partner exercise which serves to train and correct many 

attributes necessary for fighting…this exercise is called Chi Sau. Chi 

Sau is a co-operation between mutual partners to exchange and reciprocate something between themselves, if there is no co-operation…it’s no longer Chi Sau, which becomes un-productive. Chi Sau is a very good exercise to help you to reach your goal and that’s why we spend so much time and effort usually up to 90% of our training time, but it is still only a link or bridge between the forms and sparring which serves to develop the Idea of Ving Tsun.

What is your opinion of cross training eg Wing Chun and Brazilian 

Jiu jitsu?

To attain combat proficiency in Ving Tsun, you have to train very hard, to keep this level even harder… there is no time for implementing other ideas.

What are the different types of footwork used in Wing Chun? Could you please describe them?

There is only one type of footwork… we try to cut the enemies way and interrupt the attack

The wooden dummy is broken down into 108/114 movements.These movements are further grouped into sections. How many sections are there in the wooden dummy techniques and does each section have a particular  purpose to teach the practitioner?

Like Chi Sau and other methods to train your behaviour in fighting, we

use the dummy. Most of the dummy sections train your elbow position for the main weapon of Ving Tsun… the straight punch. But  it also improves coordination , synchronisation of leg and arm movements and to use ones whole body structure to hit.  Proper footwork and timing is also learnt, among other things.

Please explain the concept of using body structure in Wing Chun ?

A good punch doesn’t come from the arm only, you need your complete

body… in chi sau for example we create the perfect structure to use the body for punching, when we are able to exchange the force with the partner. The quality of the exchange is the key…

How is your typical Wing Chun class structured?

My students start with the forms of Ving Tsun in order to create

and keep the right idea. Later they start to train the main weapon.

What is your opinion of chi sau competition?

Unable to think of that!

What is you opinion of supplementary training for Wing Chun eg

running to build endurance and weight training for strength?

In Ving Tsun you learn very early to find your weak points and what you have to do to rectify them. Running for example is not bad, but to be in good condition for fighting, you need to fight and spar.

Is grappling and bone breaking techniques included in the art?

No.

Sifu I am going to list a few techniques and concepts. Briefly state in one sentence a important point for each techniques in relation to combat.

Tan sau – trains your punch

Bong sau – open the way for striking

Fook sau – trains your punch

Pak sau – open the way for striking

Kwan sau – trains your punch

Tok sau – we dont have

Poon sau – exchange of force

Fak sau – striking

Lap sau – open the way for striking

Yee gee kim yum ma – training stance .. to conditioning the foot

and knee position for supporting the punch

Jum sau – trains your punch

By the way… you didn’t ask me about the most important technique (principle) , the straight punch!?!

What are your thoughts on the future of Sifu Wong Shun Leung’s wing chun?

I hope that we can keep the stupid and foolish people away from the system.

Thank you for allowing us the opportunity to interview you.