Kişisel Gelişim Stratejisi Hakkında

Philipp Bayer bart cham dao

Philipp Bayer bart cham dao

“Kişisel gelişim stratejisi Ving Tsun’ un dehasını anlamak,
bir öğle sonrasından fazla vakit almamalı.
O zamana kadar her şey netleşmiş olmalı.”

“Bunu takiben, bu amaçlara nasıl en verimli bir şekilde varılması gerektiğine karar vermek gelir.
Bu ayni zamanda sistemin de bir parçasıdır”

“Maalesef, Ving Tsun çok mükemmeldir, öyle ki büyük gayretlere rağmen insan hayatı süresince ancak %70 i ustalaşabilir.
İnsan faktörü, her zamanki gibi”

Philip Bayer

Ving Tsun’a ancak bir kişisel gelişim stratejisi bütünlüğü içinde,
ama ayni zamanda bir yanlışları düzeltme sistemi olarak da bakılabilir.
Güncel kalite yönetimi sistemlerinden daha modern olarak,
bir döğüş sırasındaki kişisel davranış düzeltilir.
Bu sebepten, en uygun olarak bütün öğeler başlangıçta eşzamanlı olarak geliştirilir ve hepsi uyum sağlar.
Daha önce söylediğim gibi, bazı kısımları geç öğrenmek ölümcül bir yanlıştır.
O zaman diğer öğeler de bu önemli öğeler olmaksızın geliştirilmek mecburiyetinde olur.
Bu takdirde “Johnny şimdi öğrenmediğini hiçbir zaman tekrar öğrenmez” düsturuna göre sonuç tamamen değişik ve düzeltmesi çok zor olacaktır.

Ving Tsun’un tek engeli daima ruhudur: Chi Sau’yu doğru öğrenmemek, direk olarak ustadan öğrenciye…
Büyük bir süratle uygun hızı vermek öğrencide aksine belli bir tutum meydana getirir…
Ving Tsun etrafta okunup, izlenip ve denendiği gibi bir sır olarak kalacaktır…
Ving Tsun “Şimdi bunu veya şunu öğren veya bir kere bunu öğrendiniz şimdi egzersize başlıyabiliriz” diyebileceğiniz şekilde sınıflandırılamaz.
Formlar stres durumlarında devamlı görülen yanlışları düzeltmeye hizmet eder: dirsekleri doğru pozisyona getirme, duruşu eğitme ve dönüşte gerekli olan belli bir davranışı yarma.
Bu sebepten, her şeyi bütün bir paket olarak öğrenmek çok önemlidir.
Belli bir kısmı, mesela “tahta adam formu’nu” 15 sene sonunda öğrenmek anlamsızdır çünkü o zamana kadar kişisel gelişme muhtemelen sonuna varmıştır.
Belli bir davranış biçimi o zamana kadar yerleşmiştir.
Aynı zamanda rastgele başlarken yeni bir öğeyi dâhil etmek çok zordur.
Sıklıkla idmanı yapılan hareketlerde değişiklik yapmaya kalkmak sorun davet etmek olur, küçük değişiklikler için bile olsa.
Diğer taraftan, formun tamamı, dövüş duygusu gelişmesine, zamanlama,
mesafe hissi, yumruk gücü, doğallığa yol açar ve azimlilik gibi dövüş becerileri elde edilir.
Daha sonra sistem idman maçlarıyla (sparring) test edilir ve zayıf noktalar net olarak gözükür.
Sık rastlanan hatalar mesela, dışa dönük dirsek uçları, hala iyi olmayan Wu Sau yerleştirmesi,
bacakların pozisyonun yetersizliği, kalçaların pozisyonunun yanlışlığı ve bu sebepten, hareketlilik, denge ve gücün azalmasıdır.
Bütün bunlar formlar ve Chi Sao ile düzeltilir.
Yanlışların çoğu kaybolunca baskı yoğunlaşır ve sonuç olarak bertaraf edilecek yeni yanlışlar görülür.
Yanlışlar kişiseldir – kimisi az stres kaldırabilen ve çaresizlikle vazgeçip sonuçta kendilerini koruyamayan insanlardır.
Diğerleri de kuvvetli bir karşı atakta rakibine toparlanma fırsatı verme eğiliminde olanlar ve dayanıklılık göstermeyenlerdir.
Diğerleri de durumu gereğinden fazla karmaşık hale getirenler yapanlar veya
yanlış mesafeden hücum başlatan ve gereksizce değerli enerji sarf edenlerdir.
Dolayısıyla, açıktır ki her alanda, metodlarda, eğitimde veya dövüşte, Ving Tsun kişiseldir.
Herkes kendi potansiyeli kadar gelişir –ki bu kişiye/duruma özel çözüm gerektirir.
Derecelendirmelerin bir rolü olmaz herkes herkesin yanlışını bilir ve bunları kendi lehine kullanmaya çalışır.
Her yanlış yapan, idman arkadaşının bu yanlışa odaklanmasını istemelidir ki bu şekilde her biri diğerinin kalitesini garantilesin.
Wong Shun Leung’un insanlara ilerlemede yardım etmek için daha üstün metotları vardı…
Belki başka bir sefere bunun hakkında daha fazla… (konuşuruz)

Philip Bayer

 

Share

— Orjinal —

 

Individual Improvement Strategy
Written by Philipp Bayer
“Understanding the genius of Ving Tsun should not take longer than an afternoon. By then, everything should be clear.””Following that, it becomes about deciding how you can achieve these goals most efficiently. This is also a part of the system.””Unfortunately, Ving Tsun is too perfect, such that in one’s life-span, no more than approx. 70% of it can be mastered ­ even with great efforts! The Human Factor, as always.”- Philipp Bayer -Ving Tsun can best be looked at in it’s entirety for an individual improvement strategy, but also as a correction system for mistakes. More modern than the quality management systems of today, the individual behavior during a fight is corrected. This is why optimally, all elements are developed simultaneously from the start and all fit together. As I said before, it is a fatal mistake to learn certain parts too late. Then the other elements would have to be developed without these important elements. In this manner, the result will be totally different and very difficult to correct, according to the motto: What Johnny doesn’t learn now, John will never learn again.The only obstacle always is the soul of Ving Tsun: not learning Chi Sau the right way, directly from master to the student… giving adequate strength with an enormous speed which contrastly generates a particular handling from the student… Ving Tsun will remain a mystery… as it is regularly read about, seen and experienced in public.Ving Tsun cannot be classified in a such manner that you could say: now learn this or that, or once you have learned this, we can start with sparring. The forms serve to correct the errors, which constantly appear in times of stress: to bring the elbows in the correct position, train the stance, and to generate a certain behavior that is necessary to have in a fighting.
Therefore, it is very important to learn everything as a total package. It is pointless to learn a certain component, for example the ‘ dummy training’ after 15 years, because, by then, the personal development at this stage has probably reached it’s end. A certain behavior has then already been established. Also, when starting from scratch it is very difficult to incorporate a new element. It is always asking for trouble to change movements which are already frequently trained, even if it only concerns relatively small changes. The total package conversely leads to the development of a feel for fighting, timing, feeling for distance, punching power, spontaneity, and perseverance ­ fighting skills are attained.

Afterwards the system is tested by means of sparring and the weak points become clearly visible. Common errors are, for example: the elbows point outward, Wu Sau placement is still not good, the position of the legs is worthless, the position of the hips is incorrect and because of this, mobility, balance and power are diminished. All this is corrected by the forms and Chi Sao. As soon as most errors disappeared, the pressure is intensified, as a result of which new errors become visible and can again be eliminated.

The errors are very individual – there are simply people, who can handle less stress, and in despair turn themselves away and as a result have difficulty protecting themselves. Others have the inclination after a strong counter attack to allow their opponent some space to recover and display no perseverance. Others make the situation more complicated than necessary or start an attack from the wrong distance and unnecessarily waste valuable energy.

It is therefore clear that Ving Tsun is very individual, in each area, in methods, training or fighting. Everyone is bound by his own potential, which requires its own treatment. Gradations play no role, everyone knows each others errors and still encouraged to use these to their own advantage.

Everyone who makes errors should want their trainings partner to focus on these errors ­ this way each one assures the quality of the other. Wong Shun Leung had superior methods to help someone progressed… perhaps another time more about this.

Philipp Bayer