WSL Ving Tsun Metodu

FORMLAR, İDMAN VE CHI SAU ÜZERİNE

Sistemde 6 form vardır.

Çıplak el formları:
1-Siu Lim Tao
2-Chum Kiu
3-Biu Ji

Silahlı /Aletli formlar:

1-Mok Jan Yong (Tahta adam formu)
2-Baat Jaam Do ( Çift bıçak formu)
3-Luk Dim Boon Gwan ( Uzun sırık formu)

”İlk öğrenmeye başladığım günden itibaren Sifu’m form hareket ve tekniklerini yavaş ve dikkatle çalışarak temelimizin sağlam oturmasını istedi ki kendi Sifu’su da ondan bunu istemişti.Böylelikle normal hataların zamanla düzelip sert ve sağlam temele sahip olma yolunda, tekrara ve ”anlayarak tekrara” yönelik bir yaklaşımı bizlere aşıladı.Daha en baştan teoriyi anlayıp özümseyerek doğal olan fiziki yanlışlar kolaylıkla düzeltilebilirdi.

Formları çalışırken anladık ki diğer savaş sanatlarının aksine ,wing chun’da sabit karşılıklar yoktu..Yani teorik olarak sana şöyle saldırırsam böyle karşılık vermelisin söylemi en başından yanlış bir yaklaşımdı..Tersine, wing chun ” kavramları ve prensipleri” şart koşmakta teknikler ise bu fikirleri takip etmekteydi.”
Wong Shun Leung

Bu Wong Shun Leung’un tüm seminerlerinde ve röportajlarında ısrarla ve defalarca üzerinde durduğu ve altını çizdiği en önemli noktaydı ki O’na göre kendi metodu ve diğer öğretmenlerin metotları arasındaki en önemli fark bu temel farktı.Ona göre sistemdeki teknikler veya kendi sevdiği tabirle ”yapılar” ,temel formlar ve driller içinde bulunan kavram ve prensipleri uygulamaya yarayan ” aletlerden” ibarettir..
En sinir olduğu konu ise -öküzün boynuzunda dönüp durmak ve bir yere varamamak diye dalga geçtiği ”Şöyle vurursam ne yaparsın..böyle karşılık verirsen ben de bunu yaparım..ama o zaman da ben böyle karşılık veririm” tarzında uzayıp giden boş konuşmalardı .Hatta bir seferinde wing chun uzmanı olduğunu sanan bir restorant sahibi ,Wong yemeğini yemeğe çalışırken başında dikilip ” eğer şöyle,,böyle..ne yaparsın” şeklindeki sorularıyla ustayı bunalttığında Wong ,çubukları bırakıp kafasını kaldırarak:” Gerçekten ne yapardım bilmiyorum,hadi dışarı çıkıp deneyelim..hadi !! ” diye cevap vermiş ve adam özür dileyip gözden kaybolmuştu..

”Öğretmeye başladığımdan beri ,hemen hemen Yip Man’la aynı sırayı kullanarak öğrettim.Farklı olduğum tek nokta ” Chum Kiu” dan sonra tahta adam formunun 1/3’ünü öğretmemdi.Bunu takiben Biu Ji formunu öğretir ve daha sonra tahta adam formunu tamamlardım.Yip Man bana neden böyle düşünüp öğrettiğimi sorduğunda,tahta adam formunun ilk 1/3 lük kısmının Siu Lin Tao ve Chum Kiu’ ya çok benzediğini ve örtüştüğünü,bununla beraber kalan kısmının Biu Ji teori ve hareketleriyle ilintili olduğunu düşündüğümü söyledim”
Wong Shun Leung

Wong, wing chun’u mükemmel bir alet çantasına benzetirdi. O’na göre, bu aletlerin nasıl ve nerelerde kullanılacağını,diğer aletlerle nasıl birlikte iş görebileceklerini veya farklı ve daha geniş uygulama alanları için nasıl modifiye edilebileceklerini öğreten biri, iyi bir öğretmendi..Bundan sonra bilgiyi özümsemek neyin ne zaman kullanılacağını pratikle refleks haline getirmek, öğrenciye kalmaktaydı..
”Diğer stiller incelikle işlenmiş teknik kombinasyonlar üzerinde önemle durur.Wing Chun prensipleri bu tür bir idman tarzına izin vermez.Wing Chun teorisi sabit ve önceden belirli karşılıklar ve kombinasyonlara da izin vermez.Bir Wing Chun dövüşçüsü belirli bir durumda tekniği bulmak için teoriyi kullanır.Günlük sıkı idmanlar dövüşçüye gerekli tekniği otomatik olarak seçmek için gerekli refleksi sağlayacaktır.Dövüşçüyü kötü duruma düşürmeyecek ve akıcılığı bozmayacak ve dövüşü kazandıracak her teknik birbirini izleyebilir.Bu yüzden öğrencinin refleks çalışmasına ihtiyacı vardır ki bir rakip tarafından yaratılan farklı ve belirsiz pozisyonlarda wing chun teorisini uygulayabilsin. ”
Wong Shun Leung

”Eğer İngiliz dilinin benzetmesini kullanacak olursak Siu Lin Tao wing chun’un A B C ‘sidir
Chum kiu öğrenirken kelimeler yapmayı öğreniriz,Chi Sau antremanıyla da bu kelimelerden cümleler oluştururuz.Siu Lin Tao alfabe gibidir…İyi bir Siu Lin Tao olmaksızın hiçbir şey kuramazsınız.Wing chun’un temeli Siu Lin Tao’dur.Diğer formlardaki hareketlerin kökeni bu ilk forma dayanır.
İlk formu uygularken gevşemeli ve enerjinin doğal olarak akmasını sağlamalısınız.Dövüş esnasında kullanacağınız,uygulayacağınız enerji durumdan duruma farklılaşır.İlk form size bu enerjinin en iyi nasıl kullanılacağını öğretir.”
Wong Shun Leung

Wong metodu öğreten okullarda göze çarpan ilk şey tüm formların yavaş,anlaşılır ve tamamen doğru şekilde yapılması ve öğretilmesidir.Wong metodu ince ayar ve hareketlerde tam doğruluk gerektirir,hız ve gereksiz güç ,form tatbikinde hatadır.Amaç yapıların mükemmelleşerek kavramların uygulanmasına hazır hale gelmesidir.

“Hata yapmak için dışarı çıkmayız,ancak yaparsak bu hataları nasıl kapatıp yaralanma riskimizi minimize edebiliriz? İşte Biu Ji bize bunu öğretir.Öyle durumlar olur ki tüm kuralları, kavramları unutmak zorunda kalırsınız..Hayatta kalmak için Biu Ji kavramlarını devreye sokmanız gerekebilir.Yalnız unutmayınız ki kavga ilk iki formla yapılır..Yoksa hemen Biu Ji öğrenir işi bitirirdik.Yip Man bize Biu Ji uygularken serbest ve tamamen kuralsız olmamızı öğretti.Biu Ji formundaki fikirler dövüşçünün hayatta kalabilmesi için bazen normal wing chun kavramları ve prensipleriyle çelişir çünkü Biu Ji anormal durum ve pozisyonlar için düşünülmüştür. ”
Wong Shun Leung

Wong bu form hakkında hemen herkesin eksik düşündüğünü anlatır.Form genelde ”parmak fırlatma-parmak saplama” diye tercüme edilmiştir.
Wong orijinal olarak formun tam isminin”Biu Yuet Ji” olduğunu hatırlatır ki tercümesi budist sutra çizgisinde ” Ay’ı gösteren parmak ” tır.

”Enter the dragon” filmini seyredenler Bruce Lee’nin meşhur sözlerini anımsayacaktır. ”Parmağa konsantre olma!! Yoksa gösterdiği bu cennetsel güzelliği kaçırırsın”

Burada anlatmaya çalıştığı bireyin kendini sınırlardan ve kurallardan özgürleştirmesinin ne denli can alıcı olduğudur ki Biu Ji formunun wing chun öğrencisine öğretilmesinin sebebi de aynıdır.Bizlere ”işaret eden ,gösteren parmağın ötesine,işaret edilene bakmayı” öğretir.Böylelikle kendimizi ilk iki formun kuralları ve kavramlarıyla sınırlamayalım ve hayatta kalabilmek için sınır tanımayalım.
”Siu Lin Tao ve Chum Kiu formlarının ana amacı rakibe nasıl vurulacağıyken, Muk Yan Jong ( tahta adam formu) ve Biu Ji formlarının amacı nasıl darbe almayacağımızı ,hatalarımızı nasıl kapatabileceğimizi öğretmektir.
Wong Shun Leung

”Wing Chun dövüşle ilgili kavramların ifade biçimidir.Kavramlar wing chun’un önüne geçmez,teorinin gerektirdikleri sadece yeterince ve yerinde yapılmalıdır.Bundan ne demek istediğimi şöyle açıklayayım..’Sabit dirsek pozisyonu’ yeni başlayan öğrenciye dirseğini merkez çizgiye mümkün olduğunca yakın tutmasını öğretmek üzere konmuş bir prensiptir.
Bunu başardıktan sonra dirseği sürekli orada tutmanın ve kendimizi kısıtlamanın ne anlamı olabilir ki? Wing chun la geliştirdiğimiz yetenekler bize sonradan dirseğimizi ancak gerektiği zaman içeri almamızı sağlar.Sonuçta dirsek dövüşçüye aittir,dövüşçü dirseğe değil! ”
Wong Shun Leung

Si-Gung Wong seri robot üretimi işinde değildir..,tersine becerileri,kavramları,teorileri;Yaş,fiziki kapasite ,ırk,cinsiyet gözetmeksizin ahlaki olarak düzgün insanlara geçirmeyi ” öğretmek ”olarak kendine yol edinmiştir.

”Chi Sau bir refleks eğitimi idmanıdır.Amacı wing chun sisteminin gerektirdiği ustaca,çabuk ve uyanık tepkilerin sürekli tekrar yöntemiyle geliştirilmesidir.Bu tepkiler sistemde” geleni karşıla, gideni takip et ve engel yoksa içgüdüsel olarak serbestçe hücum et” şeklinde prensipleştirilmiştir. Chi Sau idmanında formlarda öğrendiğimiz teknikleri,rakibin önceden belirlenmemiş saldırılarına karşı kullanmayı öğreniriz.Bazıları bunu rakibin kollarına yapışmak olarak anlayarak tamamen yanılmışlardır.Özünde Chi sau; eğer kesilen bir hücumumuz varsa bunu devam ettirmeyi öğreten bir refleks çalışmasıdır. ”
Wong Shun Leung

 

SAVAŞIN TABİATI VE KAVGA STRATEJİSİ ÜZERİNE WONG METODU

 

”Kavga esnasında rakibiniz kendi istediği gibi hareket etmekte özgürdür ve sizin gibi düşünmeyecektir.Bu sebeple sizin hareketleriniz onun davranışlarıyla şekillenir.Eğer her şeyi unutup rakibinize vurmaya konsantre olursanız ,kendinizi bu yönde şartlandırırsanız rakibiniz bir hamle öne geçmiş demektir ve size kolayca vurabilir.En iyisi rakibinizin kavga esnasında sizi yönlendirmesine ve ona nasıl vuracağınızı göstermesine izin vermektir…”
Wong Shun Leung

”Eğer bir wing chun’cu dövüşür ve kaybederse rakibinin kendisinden iyi olduğunu düşünmemelidir.Yerine rakibinin hücumlarının başarılı olmasına sebep verecek ne hatalar yaptığını araştırmalıdır.Bu bir dövüşçünün geliştirmesi gereken pozitif düşünce şeklidir.
Dava; bireyin sistemi geliştirmesi değil kendisini geliştirmesidir.Bazıları darbe alıp yaralandığında uyguladığı sistemin iyi olmadığını düşünür.Wing Chun’da bu olduğunda biz bu tarz düşünmeyiz.Nerede hata yaptım,yapamadığım neydi?? diye kendimizi sorgularız .Sorumuz asla wing chun nasıl işliyor değildir ,sorumuz wing chun’u benim için nasıl kullanabilirimdir.Diğer bir deyişle kendinizi wing chun’la veya başka bir sistemle bağlayıp kısıtlamayın,sadece onları kendiniz için kullanın..Usta’sı olun ,kölesi değil..”
Wong Shun Leung

”Sizlerin dövüşçüler olarak gösterişli ,süslü tekniklerle vakit harcamadan rakibinize saldırarak ,onu mümkün olan en kısa sürede indirip işini bitirme sorumluluğunuz vardır.
Eğer siz onu bitirmezseniz ,O sizi bitirecektir…Eğer Onu bitirmek istemiyorsanız ve O da sizi bitirmek istemiyorsa neden kavga ediyorsunuz??
Wong Shun Leung

” Eski bir Çin atasözü şöyle der ‘ Önce cesaret ,sonra kuvvet ve en son Kung-fu.Gerçek bir dövüşte zafer için önce cesur olmalısın.Güçlü olursan cesaretin de artar..Gerçek dövüşte göreceğin kung-fu birkaç hareketten ibarettir.Sokakta teknikten önce işine yarayacaklar kararlılık,cesaret ve güçtür”
Wong Shun Leung

”Birden çok kişiyle kavga ediyorsanız sürekli hareket halinde olmalısınız.Sakın durmayın.Onlara sabit bir hedef vermeyin ve onlarla birer birer dövüşmeye kalkmayın.Eğer hareketli kalırsanız hedef bulmaları zorlaşacaktır.Yapacağınız en kötü şey onlardan birini tutmaktır veya onların sizi tutmasıdır ki sonuçta her ikisi de sizi hareket etmekten alı koyar.”
Wong Shun Leung

Share